یک

همبستگی

هدف مشترک

دو

برنامه ریزی

استراتژی مشترک...

سه

براندازی

عملیات های مشترک - براندازی مشترک

ایدئولوژی صداقت با مردم

باید با مردم صادق بود و مسئولیت اشتباهات خود را بعهده گرفت

دست ما برای همبستگی بلند است
دست ما برای همبستگی بلند است

ما از تمام سازمانها و احزاب و شخصیتهای سیاسی که معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی هستند دعوت به همبستگی می کنیم

باورمندی ما

میراث دار اشتباهات نیستیم
میراث دار اشتباهات نیستیم

این چتر، میراث دار اشتباهات دیگران نیست بلکه چتر همبستگی  برای براندازی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیست. همه ما اکنون در زیر این چتر، براندازیم.

کار و برنامه ریزی مشترک
کار و برنامه ریزی مشترک

همکاری مشترک، توان مبارزان را افزایش و موجب تسریع در سرنگونی ومبارزات مردمی می گردد.

بیشتر بدانید

تعیین ساختار حکومتی بر اساس نظام دمکراتیک و پارلمانی

با رأی مستقیم مردم پس از گذار از جمهوری اسلامی و دادن زمان کافی برای آشنایی مردم با این ساختارها

سخنگوی سامانه ملی گذار

“بزودی اقدامات ما بجای کلمات صحبت می کنند”

 به یاد داشته باشیم همه ما بخشی از یک خانواده ایرانی هستیم. ما در ارزشهای مشترک همبسته ایم که شامل باور به برابری در مقابل  قانون، احترام و مسئول در نظم عمومی، حق اعتراض مسالمت آمیز به نابسامانی ها و نابرابری هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل شده و انتخاب آزاد در نوع نظام حکومتی در ایران

پیوستگان به سامانه ملی گذار

مبارزانی که برای آزادی ایران و ملت خود بپا خاستند

PHONE

1.604.971.1298

ADDRESS

120D, Strikerate st, US1010A

EMAIL

info@samanehmeli.net

telegram

t.me/samanehmeligozaar

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline